3.11.2011

Орден за заслуги за Македонија на Правниот Факултет “Јустинијан Први”

По повод шест децении од основањето на Правниот факултет „Јустинијан Први“ доби орден за заслуги за Македонија. Орденот го прими Проф д-р Борче Давитковски.