17.4.2017

Орелот и лавот како симболи во светот и Македонија

Симболите на Македонија во споредба со другите земји ЕП 05 – Орелот и лавот како симболи во светот и Македонија