26.8.2018

Повик за статии

Македонски Хералд
Повик за статии

Македонското грбословно друштво, за новото издание на Македонски Хералд, го дава овој повик за статии по хералдика, вексилологија, фалеристика, генеалогијаа и слични дисциплини.
Македонскиот хералд е двојазично, македонски-англиски, популарно списание кое објавува статии за хералдика, вексилологија, фалеристика, манусмастика, амблематика, главно фокусирана на Македонија. Во последните 13 години имаше 10 печатени изданија и .pdf слободно достапни на интернет (https://heraldika.org.mk/macedonian-herald/ ).
Новиот број на Македонски хералд ќе има неколку промени:
1. Ќе има меѓународен уредувачки одбор. Сите трудови ќе бидат рецензирани.
2. Списанието ќе има два дела, еден за научни трудови до 10 страници и друго за популарни написи до 5 страници.
3. Статиите можат да се однесуваат на поширокиот регион – Балканот и Источна Европа.
4. Списанието ќе биде објавено на интернет со pdf датотека подготвена за печатење на барање (Print On Demand).
Се прифаќаат и веќе објавените трудови кои ќе бидат преуредени за објавување во Македонски Хералд.
Приоритет ќе им биде даден на статиите кои се занимаваат со балканскиот регион, но тоа не е ограничување.
Документите се објавуваат на македонски и на англиски јазик, а претпочитаме да се поднесуваат статии со англиски превод. Во некои случаи можеме да помогнеме со превод.
РОКОВИ:
1. Апстракт од една страница треба да се достави најдоцна до 15 септември 2018 година.
2. Одобрените трудови ќе бидат известени најдоцна до 20 септември 2018 година.
3. Завршени документи кои треба да се достават најдоцна до 20 октомври 2018 година.
4. Публикација не подоцна од 31.Дек. 2018.
Повеќе технички проблеми во врска со форматирањето ќе следат подоцна.
info@heraldika.org.mk