1.12.2010

Предавање на тема: Основи на симболиката и иконографијата

Професор д-р Иван Балта од филозофскиот факултет од Осијек, Хрватска ќе одржи предавање.