27.10.2015

Предавање во Загреб за Симболите на Македонија

jovan-zeljko-zagreb

По повод денот на македонската револуционерна борба 23 октомври, во Загреб во организација н аХрватското грбословно и заставословно друштво во соработка со заедницата на хрватските друштва за меѓународна соработка, Јован Јоновски оддржа предавање и промоција на книгата Симболите на Македонија.