27.9.2011

Предавање за грбовите на Македонија во Загреб

Предавање во Загреб

На покана на Хрватското грбословно и заставословно друштво од Загреб, Хералдот на македонското хералдичко здружение орджа предавање за Грбовите на Македонија. Предавањето го збогати и настапот на групата Езерки и 7/8 кои дејствуваат во рамките на Друштвото за хрватско-македонско пријателство. На предавањето присуствуваше и амбасадорот на Република Македонија во Хрватска.