16.12.2010

Стари слики

Претседателот на МХЗ Јован Јоновски и долгогодишниот претседател на Српското хералдичко друштво „Бел Орел“, Драгомир Ацовиќ, фотографија пред три-четиринаесеттина години.