3.8.2019

Старото знаме на Република Македонија

На 4 август 1992 година, уставната комисија го прифати предлогот за знаме да биде знамето со сонце со 16 зраци. Тоа ќе биде избрано на првото продолжение на 41 седница оддржано на 11.8.1992 година, практично без дискусија. Тоа не беше предлог пристигнат на распишаниот анонимен конкурс за грб, знаме и химна на Република Македонија, туку предлог на назависниот пратеник Тодор Петров.

Јован Јоновски