24.8.2011

Струшките вечери на поезијата одликувани со Орден за заслуги за Македонија

По повод 50 годишнината на манифестацијата Струшките вечери на поезијата, претседателот на Република Македонија, во вилата Билјана во Охрид ја одликува оваа манифестација со орден за заслуги за Македонија