5.10.2011

Турскиот театар одликуван со Орден за заслуги за Македонија

Претседателот на Република Македонија д-р Ѓорге Иванов, по повод 60 години постоење, му додели „Орден за заслуги за Македонија“ на Националната установа Турски театар-Скопје, за исклучителните резултати во долгогодишната дејност во областа на драмската уметност, значајниот придонес во градењето на мултикултурата во македонското опшество, како и за развојот и за унапредувањето на пријателските односи и соработката меѓу Македонија и Турција.

turski