18.2.2021

Вашето семејно стебло

Собирањето, систематизирањето и поврзувањето на семејните врски лежи во основата на создавањето на семјното стебло. Македонското грбословно друштво ги препорачува услугите на myheritage.com за создавање на онлајн стебло како и нивниот софтвер Family tree builder.

Доброто е што на овој саjт постојат милиони корисници кои веќе имаат семејни стебла и што овој сајт може да помогне во градењето на вашето стебло препознавајќи ваши роднини кои веќе некој друг ги внел.

myheritage.com е бесплатен за стебла до 250 членови додека постојат и платени сервиси. Можете да добиете 14 дена бесплатна употреба на сите сервиси, но препорачуваме најнапред да го започнете своето стебло и да пополните колку можете повеќе.