27.9.2011

Жељко Хеимер почесен член на МХЗ

Претседателот на Хрватското хералдичко и вексилолошко друштво од Загреб, мајор м-р Жељко Хеимер е примен како почесен член на Македонското хералдичко здружение. Тој е активен во презентацијата на македонските знамиња на FOTW.

Хеимер има учествувано и како консултант при изработкаат на грбот на Претседателот на Република Македонија.