29.1.2021

Знамето на Македонското грбословно друштво

Знамето на Македонското грбословно друштво претставува банер, содржината на малиот грб на квадратно платно, при што висината на грбовната фигура, хипокампот е 0.8 од висината на знамето.