30.6.2010

Знамето на МХЗ покрај Претседателот Ѓoрѓе Иванов

Денес во магазинот ТЕА беше објавена фотографија на Претседателот на Република Македонија со дел од колекцијата на подарени предмети. Знамето на МХЗ , црвено со сребрен хипокамп (полу коњ, полу риба) се гледа на почесното место.