16.7.2019

Знамето на Република Македонија според Уставната комисија 1992

На 13 јули 1992 година , Уставната комисија го усвои овој предлог за знаме на Република Македонија.