Андреа Мореѓо
Банкар од Лугано, Швајцарија

Заведен под број 1/2012 на 21.6.2012 година

Блазон

Штит
По стропило сино и црвено, на линијата на разделување подигнат сребрен андреев крст, долу златен лав

Челенка
Сребрена отворена книга со златни букви на десно Христовиот монограм, на лево натпис „In Hoc Signo Vinces“, (Со овој знак ќе победиш), по средината златно перо

Мантија
Црвено поставено златно и сино поставено сребрено

Девиза
Quis ut Deus?

Девиза на македонски
Кој е како Бог?

Блазон
Небојша Дикиќ

Емблазон
Небојша Дикиќ