Бојан Симовски
Еколог од Скопје

Заведен под број 1/2010 на 10.6.2010 година

Блазон

Штит
Небесно сино, сонце со дивергентни зраци златно. Подножје пилесто подигнато зелено

Челенка
Сива мечка со глобус во предните шепи двете природни

Мантија
Зелено поставено златно

Девиза
Terra Nostra

Девиза на македонски
Наша земја

Блазон
Јован Јоновски

Емблазон
Јован Јоновски