Јован Јоновски
Хералдичар, историчар, физичар и теолог од Скопје

Заведен под број 2/2005 на 6.4.2005 година

Блазон

Штит
Расечен, полупресечен. Прво, на злато орел раширен црн, оружан црвено, во клунот носи крст тролисен сребрен, преполовено. Второ, лентесто од 8 црвени и сребрени, крст тролисен сребрен орамен сино. Трето, зелено, на превез син орамен златно, три крста тролисни од последното

Челенка
Од круна глава на орел црна, наоружана црвено, во клунот крст тролисен сребрен

Мантија
Црвено, посеано со крстови тролисно поставено сребрено

Девиза
Domine Salva Rex

Девиза на македонски
Господе спаси го царот

Блазон
Јован Јоновски

Емблазон
Александар Куров