Клуб на генерали
Здружение Клуб на генерали од Скопје

Заведен под број 4/2023 на 6.12.2023

Blazon

Штит
Црвено со златен обраб, единствениот знак за припадност на армијата (златно сонце со дванаесет конвергентни, кои продолжуваат во дивергентни отсечени зраци, диск на вртешка од 16 злато и црвено, завртено за половина, во средината безант обрабен црвено). Зад штитот вкрстени две генералски палки.

Челенка
Над венец од тутуново лисје, четири осумкраки ѕвезди (1-2-1), сето златно.

Мантија
Црвено поставено златно

Девиза
Pro Patria Vitam

Девиза на македонски
За татковината животот

Блазон
Јован Јоновски

Емблазон
Иван Нацевски