Роберт Митевски
Новинар и фалерист од Скопје

Заведен под број 5/2020 on 12.12.2020

Блазон

Штит
Црвено, вкрстени сребрено перо и меч со сина дршка три златни фалери во чело

Челенка
Од челенкова круна зелен ловоров венец, златна фалера во средината

Мантија
Црвено поставено златно

Девиза
Summa cum lauda

Девиза на македонски
Со највисоки почести

Блазон
Јован Јоновски

Емблазон
Јован Јоновски