Територијално-хералдички систем

Преземете шаблон на штит и круна, стандардизиран согласно територијално-хералдичкиот систем:

Општина со урбано седиште

AI EPS PDF

 

Општина во Град Скопје

AI EPS PDF