12.4.2019

https://www.facebook.com/events/588655081648668/ ...

8.4.2019

На 8 април 1970 година во Лондон се одржа Првиот светски ромски конгрес кога за ромско знаме е прифатено знаме хоризонтално... 

3.4.2019

„Денес над Македонија се раѓа“, со текст од Владо Малевски, првпат е изведена... 

25.3.2019

Денес, 25.3.2019,  на правниот факултет “Јустинијан Први”, главниот хералд...