3.11.2018

Општината Центар е скопска градска општина и според Македонскиот територијално херладички систем има круна на скопска општина... 

22.10.2018

Ордените, како одликување, можат да имаат повеќе степени, на кои се укажува според начинот на носење. Така Императорскиот и... 

11.10.2018

Пред  50 години, на 11 октомври 1968 година, во списанието „Журнал“ беше објавен... 

4.10.2018

На денешен ден, 5.10.1995 година, во согласност со член 7 став 2 од Времената спогодба,...