10.1.2020

Предавање на Јован Јоновски ...

1.1.2020

Слика од календарот за 1947 година, објавен во „Нова Македонија“ неколку денови пред новата година. Обликот на грбот е преоден... 

29.12.2019

Основата на дизајнот на македонското знаме произлезе од Советувањето на Генералниот...