4.10.2018

На денешен ден, 5.10.1995 година, во согласност со член 7 став 2 од Времената спогодба, беше тргнато сонцето од Кутлеш од знамето на... 

1.10.2018

Меѓународната федерација на вексилолошки асоцијации (ФИАВ) го назначи 1 октомври 1961 година “ден на раѓање на современата... 

20.9.2018

Владимир Пандовски Социолог и графичар од Битола Заведен под број 9/2018 на 16.9.2018...