18.9.2017

На 18 септември во 1753 година во Москва починува Христофор Жефарович. Роден во Дојран 1690. Духовник, свештеник, голем уметник -живописец,... 

16.9.2017

Предлог за кого се залагаше коалициониот партнер во Сојузот за Македонија, Либералната Партија, претставен на 22 септември... 

7.9.2017

Конструкција на знамето на Република Македонија, според ликовно-графичкото... 

11.8.2017

Откако Уставната комисија на чело со Тито Петковски, не бендиса ни еден од...