Членство

Јован Јоновски
Претседател • Хералд

м-р Јован Јоновски, MTh, е роден во Скопје во 1971 година каде го завршува своето образование дипломирајќи Физика на ПМФ во 2010. Теологија студира во Будимпешта, Лондон и Нови Сад, каде магистрира во 2008. Во 2014 год. магистрира Историја во Скопје. Докторанд на Институтот за националн аисторија со тема: „Сонцето и лавот како симболи во хералдиката и вексилологијата на Македонија“

Јоновски е претседател и хералд на Македонското хералдичко здружение од основањето во 2003 год. Придружен член на Интернационалната академија по хералдика, член на Интернационалната комисја за витешки редови, член на комисијата за одликувања на Претседателот на Република Македонија, како и член на голем број национални хералдички здруженија.

Уредник е на „Македонски Хералд“, член на уредничкиот одбор на „Херолд“ од Софија. Автор на поставката „Грбовите на Македонија“ во НУ Музеј на Македонија.

Автор на книгата „Симболите на Македонија“ посветени на симболите, семиотиката, како и хералдиката, вексилологијата, фалеристиката и химнологијата воопшто и оние поврзани со Македонија.

Вработен е како професор по физика во АСУЦ „Боро Петрушевски“.

 

Петар Гајдов
Потпретседател • Персевант

Петар Гајдов е роден во 1971 година во Скопје. Дипломира на Правниот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.

Еден од основачите и актуелен Потпретседател на Македонското хералдичко здружение. Интересот и своите активности на полето на хералдиката, вексилологијата и фалеристиката ги започнува од осумдесеттите години на дваесетиот век, со посебен интерес кон фалеристиката (помошна историска наука за ордени и медали).

Автор е на идејното решение и добитник на прва награда за Орден за заслуги за Македонија, како и откупна награда за идејно решение за Орден „Илинден 1903“.
Коавтор е на идејното решение за изгледот на Грбот на Претседателот на Република Македонија.

Во својата приватна архива, како резултат на неговата долгогодишна работа има голем број на идејни решенија за грбови, знамиња и одликувања, а воедно е првиот автор во Република Македонија кој има регистрирано творба на тема „Одликувања на Република Македонија“.

 

Александар Гижаровски
Секретар • Персевант

Александар Гижаровски е роден во Скопје во 1984 година. Дипломира на Факултетот за електротехника и информациски технологии при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, на насоката Информатика и компјутерско инженерство.

Во слободно време е вексилолог и хералдичар, активен е и во полето на спортската амблематика. Станува секретар на Македонското хералдичко здружение во 2012 година.

Од 2014 година тој е уредник на „Македонски Хералд“.

Работи како софтверски инженер во Нетцетера ДООЕЛ – Скопје.

 

Иван Нацевски
Член на Стручен совет

Иван Нацевски е роден во Куманово во 1985 година.

Дипломира на Факултетот за дентална медицина при Медицинскиот Универзитет во Пловдив, Р. Бугарија.

Активно се интересира и занимава со хералдика. Особен интерес покажува во областа на воената и месната хералдика, како и фалеристиката.

Вработен е како општ стоматолог во ПЗУ СВ. АНТИПА – Куманово.

 

Коста Стаматовски
Член

Коста Стаматовски е роден во Скопје во 1978 година.

Повеќе од 15 години работи како графички и веб дизајнер, со особена љубов и успех во полето на дизајнот на идентитет.

Се интересира и занимава со хералдика и вексилологија. Особено е активен како хералдички уметник. Автор е на грбовите на општините Охрид и Ново Село, како и на веб страницата посветена на знамето на Република Македонија, www.zname.mk.

Вработен е како креативен директор во МИЛК КРЕАТИВНО СТУДИО – Скопје.

 

Стојанче Величковски
Член

Активен член на МХЗ од самото формирање. Автор е на идејата за македонскиот даб како флорален симбол на Република Македонија при изработката на грбот на претседателот, каде што е коавтор за идејно и графичко и единствен автор за изведбено решение. Автор е на идејно-графичкото решение на хералдичкиот беџ на Обезбедувањето на претседателот на Република Македонија, коавтор е на грбот и знамето на Македонската православна црква – Охридска Архиепископија, автор е грбовите и знамињата на општините Ранковце, Крива Паланка, Кочани, коавтор е на победничкото и автор на второ и третонаградениот авторски труд за грб на Општина Радовиш. Освоена прва награда за грб и знаме на Белградската Градска Општина Гроцка (Република Србија).
Автор е на десетина нарачани лични и семејни грбови (од кои дел се во завршна фаза).

Во досегашната креативна работа, Величковски целосно го осмислил корпоративниот и визуелен идентитет на стотина фирми, национални установи, театри, јавни предпријатија, брендирани производи и услуги, спортски клубови и здруженија на граѓани, проекти, меѓународни културни манифестации и фестивали во земјата и странство.

За изработени бројни логоа, фестивалски и други пригодни знамиња има добиено бројни награди и признанија на национално, европско и глобално ниво, како што се гран-при награда на Европскиот натпревар во Москва, мај 2011; освоено второ место на Светскиот натпревар во Вашингтон, ноември 2011.

Покрај графичкиот дизајн, Величковски е автор и координатор на Меѓународниот конкурс за карикатура „Невестинско Поклонение“ и има позначајни остварувања во областа на уметничката фотографија. Меѓудругото, токму Величковски е автор на визуелниот идентитет и на Интернационалната ацоцијација на уметнички фотографи (IAAP).

 

Трајче Трајков
Член

Трајче Трајков е роден во 1988 година во Струмица. Магистар е по политички науки. Се занимава со колекционерство на воени и полициски ознаки.

Автор на книгата: „Македонските воени и полициски ознаки (1992-2017)

 

Никола Стојаноски
Член

Николче Стојаноски е роден во Тетово во 1987 година. Во 2009 година дипломира на Универзитетот на Југоисточна Европа како Дипломиран професор по англиски јазик и литература. Во 2012 година магистрира на истиот Универзитет и се стекнува со звањето Магистер по настава на англиски јазик. Станува овластен судски преведувач од англиски јазик на македонски во 2009 година.

Професионално работи како преведувач и професор по англиски јазик. Вексилологијата и месната хералдика се неговите главни сфери на интерес.

 

Лена Ангелкоска
Член

 

Теон Џинго
Член

 

Игор Јуруковски
Член

 

Иван Блажевски
Член

 

Валентин Попоски
Член

 

Почесни членови

доц. д-р Стојан Антонов (Бугарија)
Почесен член

 

проф. д-р Иван Балта (Хрватска)
Почесен член

 

д-р Жељко Хејмер (Хрватска)
Почесен член

 

Ин мемориам

Кирил Трајковски (* 1951 ✝ 2012)
Потпретседател • Персевант