10.8.2017

25 години знаме на Република Македонија со 16 крако сонце

На првото продолжение на 41 седница оддржано на 11.8.1992 година, практично без дискусија е избрано знамето со сонце со 16 зраци. Тоа не беше предлог пристигнат на распишаниот анонимен конкурс за грб, знаме и химна на Република Македонија, туку предлог на назависниот пратеник Тодор Петров.

Јован Јоновски