22.7.2009

Без претседателско знаме осамени во Европа

Најголемиот дел европски и повеќето земји во светот имаат знамиња на позиција, особено на највисоката, Претседател на државата, освен Македонија.

Чудно како СРМ не ја наследи и оваа вообичаена категорија од СФРЈ, како што ја усвоија сите поранешни републики?

Така кога претседателот на РМ се вози во службениот автомобил, на него е истакнато само знамето на РМ, како да се работи за некој министер или амбасадор.

Република Македонија не доби грб ни по 18 години. Но, барем знае дека и треба еден. А досега никој не се сетил дека и треба и претседателско знаме.
Како никој до сега не се сетил на тоа кога во овие 19 години дека странските претседатели, кои ако барем ништо, го имаат претседателското знаме на лимузитите од десната страна додека на левата се виори националното знаме? Да не зборуваме дека тоа е секогаш присутно во нивните кабинети?