30.7.2021

На денешен ден усогласен предлогот за грб на Република Македонија 1992

После прифаќањето на дизајнот на знамето со 16 зрачно сонце тип Кутлеш по предлог на пратеникот Тодор Петров, на 30.7.1992 годин асе прифати и предлог на грб базиран на знамето. Но набргу пратениците на ВМРО ДПМНЕ ја повлекоа согласноста и се вратија на првичното барање за грб со лав до илирските грбовници.