Валентин Крстевски
Професионален војник од Куманово

Заведен под број 2/2024 на 25.3.2024

Блазон

Штит
Сребрено, посеано со црни продупчени осмокрака ѕвезди, три златни откинати волчји глави со црвен јазик.

Челенка
Златна волчја глава, вооружена црвено, во устата сребрен меч со златна дршка и балчак.

Мантија
Црно поставено сребрено

Девиза
Si vis pacem para bellum

Девиза на македонски
Ако бараш мир, подготви се за војна

Блазон
Иван Нацевски
Емблазон

Иван Нацевски