Главен хералд
На Македонското грбословно друштво

Заведен под број 2/2018 на 20.7.2018 година

Блазон

Црвено, сребрен хипокамп, со канџи, јазик, грива и перка, сите златни. Над штитот круна на главен хералд на МГД. Зад штитот вкрстени две палки на главен хералд.

Блазон
Иван Нацевски

Емблазон
Иван Нацевски

Симболика

Хипокампот е еден од симболите припишани на Александар Македонски во древноста.