22.5.2009

По повод светскиот ден на музеите, се одржа и презентација на грбовите создадени... 

11.2.2009

На 4-2-2009 започна новиот циклус на предавања и вежби по хералдика. Започна првото...