24.9.2020

Предавање на тема: 25 години од државното знаме Детали Понеделник, 05 октомври... 

2.9.2020

Обична матрикула за регистрација на грб во Македонското хералдичко друштво.... 

1.8.2020

Народното собрание на Народна Република Македонија на седницата од 6 јуни... 

30.6.2020

Предлогот за грб и знаме од Уставната комисија преточен во предлогот на Тито... 

20.5.2020

До Совет на Општина Свети Николе Плоштад Илинден бб, 2220 Свети Николе   Скопје,... 

18.5.2020

Одбележувањето на Меѓународниот ден на музеите – 18 мај – во соработката... 

3.5.2020

Гостување на хералдот Јован Јоновски во емисија Гласот на Народот за Македонска... 

14.4.2020

Разговор со Хералд д-р Јован Јоновски на македонско радио 2015 2 дел, илустрирано... 

7.4.2020

Гостување на хералдот Јован Јоновски на Македонско радио 2015 1 дел. Видеото...