10.6.2014

Милан Нацевски Лекар од Куманово Заведен под број 2/2014 на 10.6.2014 година Блазон Штит На... 

10.6.2014

Иван Нацевски Хералдичар и стоматолог од Куманово Заведен под број 1/2014 на... 

Novo Selo coat of arms
28.5.2014

На седумнаесеттата седница на Советот на општина Ново Село беа разгледани... 

8.4.2014

Општина Радовиш, по спроведениот конкурс, донесе хералдички грб. Грбот... 

22.12.2013

текстот е превземен од МКД.мк Македонија мора да најде нов грб, од грбовите... 

14.12.2013

Македонски хералд 7 • Грбот на град Скопје • Третата страна на одликувањата •...