10.6.2013

Александар Гижаровски Вексилолог и софтверски инженер од Скопје Заведен... 

19.2.2013

МАКЕДОНСКИ ВЕБ-СТРАНИЦИ Грбови од Македонија на Интернет на првата хералдичка... 

14.12.2012

На денешното собрание е извршен избор на нов Одбор. Хералдот Јоновски е ре-избран... 

13.10.2012

      Кирил Трајковски (1951-2012),   Потпретседател... 

10.10.2012

Страшо Јордановски Музичар од Скопје Заведен под број 4/2012 на 10.10.2012 година Блазон Штит По... 

10.10.2012

Трајко Шокларовски Електричар од Виена Заведен под број 3/2012 на 10.10.2012 година Блазон Штит Златно,...