31.12.2014

Надица Димовска Лекар од Куманово Заведен под број 6/2014 на 31.12.2014 година Блазон Штит Расечен... 

31.12.2014

Општина Охрид Грб на урбана општина Заведен под број 5/2013 на 31.12.2014 година Блазон Штит Сино,... 

31.12.2014

Општина Ново Село Грб на рурална општина Заведен под број 4/2013 на 31.12.2014 година Блазон Штит Расечен... 

30.12.2014

Коста Стаматовски Хералдички уметник и графички дизајнер од Скопје Заведен... 

6.12.2014

(кликнете за поголема верзија) Сегашниот грб на Република Македонија во целост... 

1.9.2014

На 27-та седница на Советот на Општина Охрид, одржана на 22.8.2014 година беше донесена... 

30.7.2014

Македонски хералд 8 • Радовиш со нов грб и знаме • Медал за заслуги за Македонија •...