25.5.2023

https://www.mdpi.com/journal/genealogy/special_issues/ABTW264369 Special Issue Editor Dr. Jovan Jonovski E-Mail Website Guest Editor Macedonian... 

21.5.2023

Романскиот институт за генеалогија и хералдика „Север Зота“ го организираше... 

7.5.2023

Претседателот Јован Јоновски и потпретседателот Иван Нацевски на Македонското... 

12.2.2023

На 20.2.2023 се навршувааат 20 години од првата средба, оддржана во ресторанот КИБО... 

1.2.2023

• Грбовничето на Виргил Солис и неговото влијание врз раните модерни илирски... 

15.12.2022

Во Зборникот на трудови „70 Години Завод и Музеј-Струмица“ се објавени две... 

11.12.2022

Љубомир Михајловски Писател од Велес Заведен под број 7/2022 на 11.12.2022 Блазон Штит Пурпурно,...