1.9.2014

На 27-та седница на Советот на Општина Охрид, одржана на 22.8.2014 година беше донесена... 

30.7.2014

Македонски хералд 8 • Радовиш со нов грб и знаме • Медал за заслуги за Македонија •... 

10.6.2014

Милан Нацевски Лекар од Куманово Заведен под број 2/2014 на 10.6.2014 година Блазон Штит Црно,... 

10.6.2014

Иван Нацевски Хералдичар и стоматолог од Куманово Заведен под број 1/2014 на... 

Novo Selo coat of arms
28.5.2014

На седумнаесеттата седница на Советот на општина Ново Село беа разгледани... 

8.4.2014

Општина Радовиш, по спроведениот конкурс, донесе хералдички грб. Грбот...