10.10.2015

Општина Демир Хисар Грб на урбана општина Заведен под број 3/2015 на 10.10.2015 година Блазон Штит Лево... 

7.7.2015

На ден 10.06.2015 година, Советот на Општина Кисела Вода, по предлог на Комисијата... 

17.5.2015

На 28 мај се навршуваат 10 години од првото предавање организирано од страна... 

17.4.2015

Аикидо клуб Агатсу Аикидо клуб од Куманово Заведен под број 2/2015 на 17.4.2015 година Блазон Штит Црвено,... 

17.4.2015

Дарко Блажевски Машински инженер од Скопје Заведен под број 1/2015 на 17.4.2015 година Блазон Штит Сино,... 

31.12.2014

Општина Свети Николе Грб на урбана општина Заведен под број 7/2014 на 31.12.2014 година Блазон Штит На... 

31.12.2014

Надица Димовска Лекар од Куманово Заведен под број 6/2014 на 31.12.2014 година Блазон Штит Расечен...