22.12.2018

Општината Вевчани е рурална општина и според Македонскиот територијално херладички... 

11.12.2018

Општината Ѓорче Петров е скопска градска општина и според Македонскиот... 

21.11.2018

Општината Карпош е скопска градска општина и според Македонскиот територијално... 

9.11.2018

Уставот од 1991 година не го дефинира грбот на Република Македонија, туку предвиде... 

3.11.2018

Општината Центар е скопска градска општина и според Македонскиот територијално... 

22.10.2018

Ордените, како одликување, можат да имаат повеќе степени, на кои се укажува... 

11.10.2018

Пред  50 години, на 11 октомври 1968 година, во списанието „Журнал“ беше објавен...