28.3.2024

Владимир Владевски Превозник од Куманово Заведен под број 3/2024 на 2.04.2024 година Блазон Штит Сино,... 

25.3.2024

Валентин Крстевски Професионален војник од Куманово Заведен под број 2/2024... 

15.2.2024

Марија Крстевска Професионален војник од Куманово Заведен под број 1/2024 на... 

31.12.2023

„Денес над Македонија се раѓа“, за првпат изведена на пречекот на новата 1942... 

15.12.2023

Иван Алексовски Правник и претприемач од Куманово Заведен под број 5/2023 на... 

6.12.2023

Клуб на генерали Здружение Клуб на генерали од Скопје Заведен под број 4/2023... 

2.10.2023

На 10 седница на Советот на Општина Сопиште одржана на 29.9.2023 го усвои новиот...