17.4.2015

Дарко Блажевски Машински инженер од Скопје Заведен под број 1/2015 на 17.4.2015 година Блазон Штит Сино,... 

31.12.2014

Општина Свети Николе Грб на урбана општина Заведен под број 7/2014 на 31.12.2014 година Блазон Штит На... 

31.12.2014

Надица Димовска Лекар од Куманово Заведен под број 6/2014 на 31.12.2014 година Блазон Штит Расечен... 

31.12.2014

Општина Охрид Грб на урбана општина Заведен под број 5/2013 на 31.12.2014 година Блазон Штит Сино,... 

31.12.2014

Општина Ново Село Грб на рурална општина Заведен под број 4/2013 на 31.12.2014 година Блазон Штит Расечен... 

30.12.2014

Коста Стаматовски Хералдички уметник и графички дизајнер од Скопје Заведен... 

6.12.2014

(кликнете за поголема верзија) Сегашниот грб на Република Македонија во целост...