16.12.2010

На 02-12-2009 година Претседателот на Република Македонија доби грб на функцијата.... 

16.12.2010

Општина Чаир со ново лого Новото лого е преземено од предлогот за грб oд 2006... 

16.12.2010

Претседателот на МХЗ Јован Јоновски и долгогодишниот претседател на Српското... 

1.12.2010

Професор д-р Иван Балта од филозофскиот факултет од Осијек, Хрватска ќе одржи... 

27.11.2010

По отворањето на изложбата Македонска хералдика во Музеј на Македонија и предавањето... 

1.11.2010

Во петок, на 12 октомври, Хералдот на Македонското хералдичко здружение, м-р... 

2.10.2010

Во Штутгарт, Германија од 14 до 18 Септември се одржа 29 Конгрес на генеолошки...