14.3.2009

Ралф Хатерминк од Холандија, автор на најголемиот сајт за месна хералдика... 

14.3.2009

На 12 март Директорот на Музејот на Македонија, Мери Аницин – Пејоска ја отвори... 

3.3.2009

Матас Компани Компанија од Скопје Заведен под број 1/2009 на 3.3.2009 година Блазон Штит Црвено,... 

11.2.2009

На 4-2-2009 започна новиот циклус на предавања и вежби по хералдика. Започна првото...