10.6.2008

Андреја Стефановски Електроинженер од Скопје Заведен под број 1/2008 на 10.6.2008... 

10.6.2007

Сашко Петровски Медија оператор од Скопје Заведен под број 1/2007 на 10.6.2007 година Блазон Штит Сино,... 

2.4.2006

Стојанча Петковски Пчелар од Куманово Заведен под број 1/2006 на 2.4.2006 година Блазон Штит Сино,... 

6.4.2005

Јован Јоновски Хералдичар, историчар, физичар и теолог од Скопје Заведен под... 

27.3.2005

Полк за врски Полк на АРМ стациониран во Скопје Заведен под број 1/2005 на 27.3.2005... 

1.10.2004

Македонско хералдичко здружение Здружение од Скопје кое се занимава со хералдика,...