30.12.2014

Коста Стаматовски Хералдички уметник и графички дизајнер од Скопје Заведен... 

10.6.2014

Милан Нацевски Лекар од Куманово Заведен под број 2/2014 на 10.6.2014 година Блазон Штит На... 

10.6.2014

Иван Нацевски Хералдичар и стоматолог од Куманово Заведен под број 1/2014 на... 

8.11.2013

Општина Радовиш Грб на урбана општина Заведен под број 3/2013 на 8.11.2013 година Блазон Штит Сребрено,... 

10.6.2013

ХАЕМУС Здружение на граѓани од Скопје Заведен под број 2/2013 на 10.6.2013 година Блазон Зелено,... 

10.6.2013

Александар Гижаровски Вексилолог и софтверски инженер од Скопје Заведен... 

10.10.2012

Страшо Јордановски Музичар од Скопје Заведен под број 4/2012 на 10.10.2012 година Блазон Штит По... 

10.10.2012

Трајко Шокларовски Електричар од Виена Заведен под број 3/2012 на 10.10.2012 година Блазон Штит Златно,... 

10.10.2012

Христијанска црква Божји глас Евангелска црква со седиште во Скопје Заведен... 

21.6.2012

Андреа Мореѓо Банкар од Лугано, Швајцарија Заведен под број 1/2012 на 21.6.2012 година Блазон Штит По...