26.5.2011

Ставре Џиков Публицист и правник од Скопје Заведен под број 1/2011 на 26.5.2011 година Блазон Штит Сино,... 

17.5.2011

Барање за заведување на лични грбови, знамиња и беџеви во Регистерто на Македонското... 

16.5.2011

Постапка за заведување на грб во регистерот на Македонското Хералдичко Здружение 1. Петиционерот... 

16.5.2011

1. Правото да се има и користи грб низ историјата Во почетокот на времето на... 

10.6.2010

Претседател на Република Македонија Грб на функција Заведен под број 3/2010... 

10.6.2010

Македонска православна црква – Охридска архиепископија Заведен под број... 

10.6.2010

Бојан Симовски Еколог од Скопје Заведен под број 1/2010 на 10.6.2010 година Блазон Штит Светло... 

27.11.2009

Кирил Трајковски Музеолог од Скопје Заведен под број 2/2009 на 27.11.2009 година Блазон Штит Расечен... 

3.3.2009

Матас Компани Компанија од Скопје Заведен под број 1/2009 на 3.3.2009 година Блазон Штит Црвено,... 

25.9.2008

Петар Гајдов Фалерист и правник од Скопје Заведен под број 2/2008 на 25.9.2008 година Блазон Штит Расечен...