24.9.2020

Никола Малчески Финансиски советник од Скопје Заведен под број 4/2020 на 24.9.2020... 

29.5.2020

Ненад Стоилевски електротехничар – енергетичар од Куманово Заведен под... 

28.5.2020

Игор Стоилевски Машински техничар од Куманово Заведен под број 2/2020 на 28.05.2020... 

6.3.2020

Александар Јанчески Меѓународен бизнис консултант, дипломиран машински инженер... 

28.11.2019

Стефан Нацевски Превозник од Куманово Заведен под број 6/2019 на 28.11.2019 година Блазон Штит по... 

29.10.2019

Трајче Трајков политиколог од Струмица Заведен под број 5/2019 на 28.10.2019 година Блазон Штит Црвено,... 

2.10.2019

Мојсо Поповски историчар од Скопје Заведен под број 4/2019 на 1.10.2019 година Блазон Штит По... 

16.8.2019

Шимон Павлас Лингвист од Варшава Заведен под број 3/2019 на 15.8.2019 година Блазон Штит На... 

23.7.2019

Николче Стојаноски Јазичар од Тетово Заведен под број 2/2019 на 23.7.2019 година Блазон Штит На... 

22.7.2019

Георги Гоце Дуртаноски Уметник и краснописец од Бохум Заведен под број 1/2019...