27.11.2022

Дарко Поп-Тошев Пица мајстор од с. Стојаково, Гевгелиско Заведен под број 5/2022... 

22.11.2022

Никола Голубов Дипломат од Скопје Заведен под број 4/2022 на 22.11.2022 Блазон Штит Црвено,... 

27.6.2022

Габриел Стибел Меѓународен кинолошки судија од Скопје Заведен под број 3/2022... 

29.4.2022

Кирил Чапов Историчар од Радовиш Заведен под број 2/2022 на 29.4.2022 Блазон Штит Расечен... 

27.4.2022

Емир О. Филиповиќ Професор од Кључ Заведен под број 1/2022 на 29.4.2022 Блазон Штит Црвено... 

13.12.2021

Христијанска црква Силоам Струмица Заведен под број 6/2021 на 13.12.2021 Блазон Штит По... 

13.11.2021

Никола Георгиев Полковник од Скопје Заведен под број 5/2021 на 13.11.2021 Блазон Штит На... 

4.11.2021

Дамјан Бужаровски Економист и историчар од Скопје Заведен под број 4/2021 на... 

7.7.2021

Радован Витошевиќ Бизнисмен и автор од Скопје Заведен под број 3/2021 на 7.7.2021 Блазон Штит Сребрено,... 

19.6.2021

Марко Бојаџиски економист од Прага Заведен под број 2/2021 на 19.6.2021 Блазон Штит Златно,...