7.7.2021

Радован Витошевиќ Бизнисмен и автор од Скопје Заведен под број 3/2021 на 7.7.2021 Блазон Штит Сребрено,... 

19.6.2021

Марко Бојаџиски економист од Прага Заведен под број 2/2021 на 19.6.2021 Блазон Штит Златно,... 

16.2.2021

Христо Бошкоски Спортски работник од Скопје Заведен под број 1/2021 на 10.2.2021 Блазон Штит Сино,... 

30.12.2020

Бојан Коцевски Претприемач од Скопје Заведен под број 6/2020 on 26.12.2020 Блазон Штит Црвено,... 

12.12.2020

Роберт Митевски Новинар и фалерист од Скопје Заведен под број 5/2020 on 12.12.2020 Блазон Штит Црвено,... 

24.9.2020

Никола Малчески Финансиски советник од Скопје Заведен под број 4/2020 на 24.9.2020... 

29.5.2020

Ненад Стоилевски електротехничар – енергетичар од Куманово Заведен под... 

28.5.2020

Игор Стоилевски Машински техничар од Куманово Заведен под број 2/2020 на 28.05.2020... 

6.3.2020

Александар Јанчески Меѓународен бизнис консултант, дипломиран машински инженер... 

28.11.2019

Стефан Нацевски Превозник од Куманово Заведен под број 6/2019 на 28.11.2019 година Блазон Штит по...