27.11.2005

Интересот за хералдиката во Македонија се зголемува во последниве години. ... 

6.4.2005

Јован Јоновски Хералдичар, историчар, физичар и теолог од Скопје Заведен под... 

27.3.2005

Полк за врски Полк на АРМ стациониран во Скопје Заведен под број 1/2005 на 27.3.2005... 

1.10.2004

Македонско хералдичко здружение Здружение од Скопје кое се занимава со хералдика,... 

14.9.2003

Македонското Хералдичко Здружение ја започна својата работа на 15.8.2003, со влегување...