4.10.2018

На денешен ден, 5.10.1995 година, во согласност со член 7 став 2 од Времената спогодба,... 

1.10.2018

Меѓународната федерација на вексилолошки асоцијации (ФИАВ) го назначи 1 октомври... 

20.9.2018

Владимир Пандовски Социолог и графичар од Битола Заведен под број 9/2018 на 16.9.2018... 

17.9.2018

Никола Галевски Теолог од Скопје Заведен под број 8/2018 на 15.9.2018 година Блазон Штит Црно,... 

16.9.2018

Павле Арсоски Генерал од Скопје Заведен под број 7/2018 на 14.9.2018 година Блазон Штит Црно,... 

12.9.2018

Во Чешин, град на Полско-чешката граница, се одржа 4 европска конференција по...