20.9.2018

Владимир Пандовски Социолог и графичар од Битола Заведен под број 9/2018 на 16.9.2018... 

17.9.2018

Никола Галевски Теолог од Скопје Заведен под број 8/2018 на 15.9.2018 година Блазон Штит Црно,... 

16.9.2018

Павле Арсоски Генерал од Скопје Заведен под број 7/2018 на 14.9.2018 година Блазон Штит Црно,... 

31.7.2018

Персевант Пчински На Македонското грбословно друштво Заведен под број 6/2018... 

31.7.2018

Персевант Брегалнички На Македонското грбословно друштво Заведен под број... 

31.7.2018

Хералд Еригонски На Македонското грбословно друштво Заведен под број 4/2018... 

30.7.2018

Хералд Вардарски На Македонското грбословно друштво Заведен под број 3/2018... 

15.7.2018

Македонско грбословно друштво Здружение од Скопје кое се занимава со хералдика,... 

21.4.2018

Радован и Лепосава Поповски Економист и инженер од Скопје Заведен под број... 

10.6.2016

Драги Тодоровски Градежник од Куманово Заведен под број 1/2016 на 10.6.2016 година Блазон Штит Црвено,...